دانلود اپلیکیشن

کمپ کورال: سال های کودکی باب اسفنجی

- فصل اول
Kamp Koral: SpongeBob's Under Years - S01
سال پخش: 2021 تعداد قسمت: 6

فصل‌های سریال

داستان فصل

باب اسفنجی بچه ای است که تابستان خود را با صید ماهی های دریایی ، ساختن آتش سوزی و شنا در دریاچه یوكیماك می گذراند.