دانلود اپلیکیشن
Clancy Brown

Clancy Brown

بازیگری فیلم4

پوستر باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار دو زبانه
باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار
The SpongeBob Movie: Sponge on the Run
2020
پوستر بانو و ولگرد
بانو و ولگرد
Lady and the Tramp
2019
پوستر ثور: رگنوراک
ثور: رگنوراک
Thor: Ragnarok
2017
پوستر رستگاری در شاوشنک
رستگاری در شاوشنک
The Shawshank Redemption
1994

بازیگری سریال1

پوستر کمپ کورال: سال های کودکی باب اسفنجی دو زبانه
کمپ کورال: سال های کودکی باب اسفنجی
Kamp Koral: SpongeBob's Under Years
2021