سلام منم! - فصل اول - قسمت 2
% 100
Hello, Me! - S01 - E02
پوستر سلام منم! - فصل اول - قسمت 2
2021
زبان اصلی
65دقیقه
1080
مناسب برای 18 سال به بالا

داستان قسمت

برای هان نی جوان تحمل 20 سال زقت انگیز بسیار سخت است.

نظرات در مورد سریال سلام منم! - فصل اول - قسمت 2

عکس پروفایل

شما

سلام منم! - فصل اول - قسمت 2

Hello, Me! - S01 - E02
کارگردان: نام قسمت: قسمت دوم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا