خدمتکار - فصل دوم - قسمت 3

Servant - S02 - E03
کارگردان: Ishana Shyamalan نام قسمت: قسمت سوم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا