دانلود اپلیکیشن

کلاس آیته وون

- فصل اول
Itaewon Class - S01
سال پخش: 2020 تعداد قسمت: 16

فصل‌های سریال

داستان فصل

پارک سائه روی با منجر شدن یک اشتباه زندگی خودش و پدرش را به سمت نابودی می ‌برد.