خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Yoo Jae-myung

Yoo Jae-myung

بازیگری سریال2

پوستر وینچنزو
وینچنزو
Vincenzo
2021
پوستر هوارنگ: جوانان سلحشور شاعر
هوارنگ: جوانان سلحشور شاعر
Hwarang: The Poet Warrior Youth
2016 - 2017