% 100

واکر -

فصل اول - قسمت 1

Walker - S01 - E01
کارگردان: Jessica Yu نویسنده: Anna Fricke
نام قسمت: قسمت اول زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

کوردل واکر پس از دو سال مخفی بودن به آستین ، تگزاس به خانه بازگشت ، اما متوجه شد که کار سخت تری در خانه انجام می شود.