-

گل شیطان -

فصل اول - قسمت 2

Flower of Evil - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

به نظر می رسد چیزی در مورد یک پرونده قتل پنهان است و جی وون سعی در حل آن دارد.