-

زیبایی حقیقی -

فصل اول - قسمت 11

True Beauty - S01 - E11
کارگردان: نویسنده: Yoon Sung-sik
نام قسمت: قسمت یازدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت یازدهم سریال آقای ملکه