-

کشور من -

فصل اول - قسمت 9

My Country - S01 - E09
کارگردان:
نام قسمت: قسمت نهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

از ترس امنیت یون ، سون هو قصد دارد او را فراری دهد.