-

کشور من -

فصل اول - قسمت 8

My Country - S01 - E08
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هشتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هی جه با مردی روبرو می شود که خاطراتش را دنبال می کند