-

کشور من -

فصل اول - قسمت 7

My Country - S01 - E07
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هفتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

بانگ وون با احتیاط سعی می کند بفهمد که هوی دنبال چه چیزی است.