-

کشور من -

فصل اول - قسمت 4

My Country - S01 - E04
کارگردان:
نام قسمت: قسمت چهارم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هووی یک حقیقت دشوار را از سون هو می شنود. هنگامی که ملکه سیندهوک و پسرانش را برای سلامتی همراهی می کند ، هی جه با یی بانگ وون سفر می کند.