-

کشور من -

فصل اول - قسمت 3

My Country - S01 - E03
کارگردان:
نام قسمت: قسمت سوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

کسانی هستند که تصمیم به فراموشی دارند و کسانی که فراموش نمی کنند. پارک چی دو هووی در میدان جنگ رویت می‌شود.