-

کشور من -

فصل اول - قسمت 2

My Country - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در دوران کودکی ، هی جائه پس از مشاهده یک واقعه آسیب زا با سئو جووم روبرو می شود.