-

کشور من -

فصل اول - قسمت 16

My Country - S01 - E16
کارگردان:
نام قسمت: قسمت شانزدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

پیش از مراسم ، بانگ وون و سئونگ گی هر کدام مردانی را به دنبال هووی و سون هو می فرستند ، که می دانند برای حفظ امنیت همه باید چه کاری انجام شود.