-

کشور من -

فصل اول - قسمت 15

My Country - S01 - E15
کارگردان:
نام قسمت: قسمت پانزدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هوي به دنبال سون هو است ، كه پس از كشف يك تاريخ ناگوار به او لطف مي کند.