-

کشور من -

فصل اول - قسمت 10

My Country - S01 - E10
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

شش سال بعد ، سئون هو سارقی را شکار می کند که محموله های گرانبها به همراه دارد.