-

کشور من -

فصل اول - قسمت 1

My Country - S01 - E01
کارگردان:
نام قسمت: قسمت اول زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سئو از یی بانگ وون دستور می گیرد که یک حمله را انجام دهد و خود را با نام سو هو رو در رو می یابد. هان هی جه هم سعی دارد از دستگیری فرار کند.