دانلود اپلیکیشن
Ramin Djawadi

Ramin Djawadi

آهنگسازی فیلم2

پوستر خاطره پردازی
خاطره پردازی
Reminiscence
2021
پوستر چین خوردگی در زمان
چین خوردگی در زمان
A Wrinkle in Time
2018

آهنگسازی سریال1

پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019