دانلود اپلیکیشن
Ramin Djawadi

Ramin Djawadi

آهنگسازی فیلم3

پوستر خاطره پردازی
خاطره پردازی
Reminiscence
2021
پوستر فیل
دوبله
فیل
Elephant
2020
پوستر چین خوردگی در زمان
چین خوردگی در زمان
A Wrinkle in Time
2018

آهنگسازی سریال1

پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019