دانلود اپلیکیشن
Christopher Newman

Christopher Newman

تهیه کنندگی سریال2

پوستر ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت
دو زبانه
ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت
The Lord of the Rings: The Rings of Power
2022
پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019