دانلود اپلیکیشن
Greg Spence

Greg Spence

تهیه کنندگی سریال3

پوستر آخرین بازمانده از ما
دو زبانه
آخرین بازمانده از ما
The Last of Us
2023
پوستر نوزی‌ها
دو زبانه
نوزی‌ها
The Nevers
2021
پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019