دانلود اپلیکیشن

زندگی خصوصی

- فصل اول
Private Lives - S01
سال پخش: 2020 تعداد قسمت: 16

فصل‌های سریال

داستان فصل

در دنیایی که داده ها دیگر خصوصی نیستند ، هنرمندان همکاری یک طرح نظارتی شوم به ریاست دولت و یک شرکت خصوصی را را کشف می کنند.