دانلود اپلیکیشن

سایه و استخوان

- فصل دوم
Shadow and Bone - S02
سال پخش: 2022

فصل‌های سریال

بهار این فصل در بهار 1401منتشر می شود.
وقتی اومد به من اطلاع بده

داستان فصل

روایت سریال ادامه فصل اول خود را دنبال خواهد کرد.....