دانلود اپلیکیشن

نیروی فضایی

- فصل اول
Space Force - S01
سال پخش: 2020 تعداد قسمت: 10

فصل‌های سریال

داستان فصل

افرادی که وظیفه ایجاد شاخه ششم خدمات نظامی را دارند: نیروی فضایی.