دانلود اپلیکیشن

فلش

- فصل پنجم
The Flash - S05
سال پخش: 2018 تعداد قسمت: 22

فصل‌های سریال

داستان فصل

بری آلن و همسر جدیدش ، آیریس وست ، سرانجام هنگامی که توسط نورا وست آلن ، دختر سریع السیر آنها از آینده دیدار می شود ، به زندگی زناشویی می پردازند. ورود نورا میراثی را که هر یک از اعضای تیم Flash سالها بعد از آن به جا می گذارد ، آشکار می کند و باعث می شود بسیاری از آنها امروز سوال کنند. و در حالی که نورا باری را بت می کند ، او کینه ای مرموز از آیریس دارد. همانطور که Team Flash با نسل بعدی اسپیدستر سازگار می شود ، آنها متوجه می شوند که حضور نورا باعث ورود بی رحمانه ترین ، شرورترین و بی رحمانه ترین شروری است که تاکنون با آن روبرو شده اند