دانلود اپلیکیشن

صد نفر

- فصل سوم
The 100 - S03
سال پخش: 2016 تعداد قسمت: 16

فصل‌های سریال

داستان فصل

دوباره با بازماندگان ایستگاه فضایی ارک که به زمین افتاد دوباره ملحق شد ، کلارک گریفین و گروه بزهکار نوجوانش هر لحظه با مرگ روبرو شده اند. اگرچه کلارک به طور متناوب توسط مردم خود و اتحاد با Grounders مورد چالش ، حمایت و خیانت قرار گرفت ، آنها همیشه می توانستند برای بقا نقاط مشترکی پیدا کنند. اما پیروزی با یک قیمت وحشتناک همراه شد. این چالش ها در فصل سه ادامه دارد زیرا آنها نه تنها تعیین می کنند که چه نوع زندگی ایجاد می کنند ، بلکه در نهایت هزینه آنها را نیز در پی خواهد داشت.