دانلود اپلیکیشن
Lorne Balfe

Lorne Balfe

آهنگسازی فیلم10

پوستر بیوه سیاه
بیوه سیاه
Black Widow
2021
پوستر خارج از سیم
خارج از سیم
Outside the Wire
2021
پوستر جنگ فردا
جنگ فردا
The Tomorrow War
2021
پوستر پسران بد برای زندگی
پسران بد برای زندگی
Bad Boys for Life
2020
پوستر مرد دو پیکره دو زبانه
مرد دو پیکره
Gemini Man
2019
پوستر 6 زیرزمینی
6 زیرزمینی
6 Underground
2019
پوستر سرزمین جنگلی
سرزمین جنگلی
Jungleland
2019
پوستر حاشیه اقیانوس آرام: طغیان
حاشیه اقیانوس آرام: طغیان
Pacific Rim: Uprising
2018
پوستر سرقت طوفانی
سرقت طوفانی
The Hurricane Heist
2018
پوستر طوفان جهانی
طوفان جهانی
Geostorm
2017