دانلود اپلیکیشن
David Ellison

David Ellison

بازیگری فیلم1

پوستر پسران پرواز
پسران پرواز
Flyboys
2006

تهیه کنندگی فیلم10

پوستر رها شده
دو زبانه
رها شده
Ghosted
2023
پوستر ایر
ایر
Air
2023
پوستر جنگ فردا
جنگ فردا
The Tomorrow War
2021
پوستر نگهبانان قدیمی
نگهبانان قدیمی
The Old Guard
2020
پوستر مرد دو پیکره
دو زبانه
مرد دو پیکره
Gemini Man
2019
پوستر 6 زیرزمینی
6 زیرزمینی
6 Underground
2019
پوستر نابودگر: سرنوشت تاریک
دوبله
نابودگر: سرنوشت تاریک
Terminator: Dark Fate
2019
پوستر ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
Mission: Impossible - Fallout
2018
پوستر زندگی
زندگی
Life
2017
پوستر طوفان جهانی
طوفان جهانی
Geostorm
2017