دانلود اپلیکیشن
J.J. Feild

J.J. Feild

بازیگری فیلم3

پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019
پوستر کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو
کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو
Captain America: The First Avenger
2011
پوستر فرمانده
فرمانده
Centurion
2010