دانلود اپلیکیشن
Chris Pine

Chris Pine

بازیگری فیلم7

پوستر سیاه چال ها و اژدهایان : افتخار در میان دزدان
دو زبانه
سیاه چال ها و اژدهایان : افتخار در میان دزدان
Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves
2023
پوستر پیمانکار
پیمانکار
The Contractor
2022
پوستر همه چاقوهای قدیمی
همه چاقوهای قدیمی
All the Old Knives
2022
پوستر چین خوردگی در زمان
چین خوردگی در زمان
A Wrinkle in Time
2018
پوستر مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
دو زبانه
مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
Spider-Man: Into the Spider-Verse
2018
پوستر پادشاه یاغی
پادشاه یاغی
Outlaw King
2018
پوستر فراتر از پیشتازان فضا
فراتر از پیشتازان فضا
Star Trek Beyond
2016