دانلود اپلیکیشن
Tracy Letts

Tracy Letts

بازیگری فیلم8

پوستر آب عمیق
آب عمیق
Deep Water
2022
پوستر شکارچیان روح 4: افترلایف
شکارچیان روح 4: افترلایف
Ghostbusters 4: Afterlife
2021
پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021
پوستر خروج فرانسوی
خروج فرانسوی
French Exit
2021
پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019
پوستر زنان کوچک
دوبله
زنان کوچک
Little Women
2019
پوستر پست
پست
The Post
2017
پوستر لیدی برد
لیدی برد
Lady Bird
2017

نویسندگی فیلم1

پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021