دانلود اپلیکیشن
Jon Bernthal

Jon Bernthal

بازیگری فیلم8

پوستر کسانیکه آرزوی مرگ مرا دارند
کسانیکه آرزوی مرگ مرا دارند
Those Who Wish Me Dead
2021
پوستر قدیسین شهر نیوآرک
قدیسین شهر نیوآرک
The Many Saints of Newark
2021
پوستر شاه ریچارد
شاه ریچارد
King Richard
2021
پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019
پوستر شاهین کره بادام زمینی
شاهین کره بادام زمینی
The Peanut Butter Falcon
2019
پوستر رودخانه ویند
رودخانه ویند
Wind River
2017
پوستر حسابدار
حسابدار
The Accountant
2016
پوستر خبرچین
خبرچین
Snitch
2013