دانلود اپلیکیشن
Noah Jupe

Noah Jupe

بازیگری فیلم6

پوستر مکانی ساکت 2
مکانی ساکت 2
A Quiet Place Part II
2021
پوستر حرکت ناگهانی ممنوع
حرکت ناگهانی ممنوع
No Sudden Move
2021
پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019
پوستر مکانی ساکت
مکانی ساکت
A Quiet Place
2018
پوستر سابربیکن
سابربیکن
Suburbicon
2017
پوستر مردی با قلب آهنین
مردی با قلب آهنین
The Man with the Iron Heart
2017

بازیگری سریال1

پوستر درماندگی
درماندگی
The Undoing
2020