دانلود اپلیکیشن
Jez Butterworth

Jez Butterworth

نویسندگی فیلم5

پوستر ایندیانا جونز 5
ایندیانا جونز 5
Indiana Jones 5
2022
پوستر کروئلا
کروئلا
Cruella
2021
پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019
پوستر اسپکتر
دو زیرنویس
اسپکتر
Spectre
2015
پوستر لبه‌ی فردا
لبه‌ی فردا
Edge of Tomorrow
2014