دانلود اپلیکیشن
Marco Beltrami

Marco Beltrami

آهنگسازی فیلم12

پوستر آشوب مداوم
آشوب مداوم
Choas Walking
2021
پوستر مکانی ساکت 2
مکانی ساکت 2
A Quiet Place Part II
2021
پوستر خیابان وحشت :1994 (قسمت اول)
خیابان وحشت :1994 (قسمت اول)
Fear Street: 1994 (part one)
2021
پوستر خیابان وحشت :1987 (قسمت دوم)
خیابان وحشت :1987 (قسمت دوم)
Fear Street: 1978 (part two)
2021
پوستر خیابان وحشت :1666 (قسمت سوم)
خیابان وحشت :1666 (قسمت سوم)
Fear Street: 1666 (part three)
2021
پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019
پوستر شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و پست
شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و پست
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
2019
پوستر داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی
داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی
Scary Stories to Tell in the Dark
2019
پوستر مکانی ساکت
مکانی ساکت
A Quiet Place
2018
پوستر انفرادی آزاد
انفرادی آزاد
Free Solo
2018
پوستر لوگان
لوگان
Logan
2017
پوستر نابودگر۳: ظهور ماشینها
نابودگر۳: ظهور ماشینها
Terminator 3: Rise of the Machines
2003

آهنگسازی سریال1

پوستر نه غریبه کامل
نه غریبه کامل
Nine Perfect Strangers
2021