دانلود اپلیکیشن
James Mangold

James Mangold

کارگردانی فیلم3

پوستر ایندیانا جونز 5
ایندیانا جونز 5
Indiana Jones 5
2022
پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019
پوستر لوگان
لوگان
Logan
2017

نویسندگی فیلم2

پوستر ایندیانا جونز 5
ایندیانا جونز 5
Indiana Jones 5
2022
پوستر لوگان
لوگان
Logan
2017

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر آوای وحش
آوای وحش
The Call of the Wild
2020
پوستر فورد در برابر فراری
دو زبانه
فورد در برابر فراری
Ford v Ferrari
2019