دانلود اپلیکیشن
Tsuyoshi Ihara

Tsuyoshi Ihara

بازیگری فیلم2

پوستر 13 آدمکش
13 آدمکش
13 Assassins
2010
پوستر نامه‌هایی از ایوو جیما
نامه‌هایی از ایوو جیما
Letters from Iwo Jima
2006