دانلود اپلیکیشن
Jamie Foxx

Jamie Foxx

بازیگری فیلم7

پوستر مرد عنکبوتی 3
مرد عنکبوتی 3
Spider-Man 3
2021
پوستر پروژه قدرت دو زبانه
پروژه قدرت
Project Power
2020
پوستر روح دو زبانه
روح
Soul
2020
پوستر رابین هود
رابین هود
Robin Hood
2018
پوستر مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲
مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲
The Amazing Spider-Man 2
2014
پوستر سقوط کاخ سفید
سقوط کاخ سفید
White House Down
2013
پوستر جنگوی زنجیرگسسته
جنگوی زنجیرگسسته
Django Unchained
2012