خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Damon Lindelof

Damon Lindelof

نویسندگی فیلم1

پوستر شکار
شکار
The Hunt
2020

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر شکار
شکار
The Hunt
2020

سازنده سریال1

پوستر نگهبانان دوبله
نگهبانان
Watchmen
2019 - 2021

نویسندگی سریال8

پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 1 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 1
Watchmen
2019
پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 2 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 2
Watchmen
2019
پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 3 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 3
Watchmen
2019
پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 4 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 4
Watchmen
2019
پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 5 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 5
Watchmen
2019
پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 6 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 6
Watchmen
2019
پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 8 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 8
Watchmen
2019
پوستر نگهبانان - فصل اول - قسمت 9 دوبله
نگهبانان - فصل اول - قسمت 9
Watchmen
2019