دانلود اپلیکیشن
Newton Thomas Sigel

Newton Thomas Sigel

فیلمبرداری فیلم7

پوستر چری
چری
Cherry
2021
پوستر استخراج
استخراج
Extraction
2020
پوستر ۵ هم‌خون
دوبله
۵ هم‌خون
Da 5 Bloods
2020
پوستر بوهمین راپسودی
بوهمین راپسودی
Bohemian Rhapsody
2018
پوستر والکری
والکری
Valkyrie
2008
پوستر برادران گریم
برادران گریم
The Brothers Grimm
2005
پوستر مظنونین همیشگی
مظنونین همیشگی
The Usual Suspects
1995