دانلود اپلیکیشن
Charlize Theron

Charlize Theron

بازیگری فیلم7

پوستر سریع و خشن 9
سریع و خشن 9
Fast & Furious 9
2021
پوستر خانواده آدامز 2
خانواده آدامز 2
The Addams Family 2
2021
پوستر نگهبانان قدیمی
نگهبانان قدیمی
The Old Guard
2020
پوستر بامب ‌شل
بامب ‌شل
Bombshell
2019
پوستر کوبو و دو همراه
کوبو و دو همراه
Kubo and the Two Strings
2016
پوستر مدمکس جاده خشم
مدمکس جاده خشم
Mad Max: Fury Road
2015
پوستر جاده
جاده
The Road
2009

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر نگهبانان قدیمی
نگهبانان قدیمی
The Old Guard
2020
پوستر بامب ‌شل
بامب ‌شل
Bombshell
2019