خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Jimi Stanton

Jimi Stanton

بازیگری فیلم1

پوستر سگ تازی
سگ تازی
Greyhound
2020

بازیگری سریال1

پوستر عالیجناب
عالیجناب
Your Honor
2021