دانلود اپلیکیشن
Park Sung-woong

Park Sung-woong

بازیگری فیلم4

پوستر گروگان: سلبریتی گمشده
گروگان: سلبریتی گمشده
Hostage: Missing Celebrity
2021
پوستر کمد
کمد
The Closet
2020
پوستر نبرد بزرگ
نبرد بزرگ
The Great Battle
2018
پوستر جاسوسی که به شمال رفت
جاسوسی که به شمال رفت
The Spy Gone North
2018

بازیگری سریال2

پوستر گل برفی
گل برفی
Snowdrop
2022
پوستر راننده تاکسی
راننده تاکسی
Taxi Driver
2021