دانلود اپلیکیشن
Christoph Waltz

Christoph Waltz

بازیگری فیلم6

پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021
پوستر پینوکیو
پینوکیو
Pinocchio
2021
پوستر گزارش فرانسوی
گزارش فرانسوی
The French Dispatch
2021
پوستر آلیتا: فرشته نبرد
آلیتا: فرشته نبرد
Alita: Battle Angel
2019
پوستر اسپکتر
دو زیرنویس
اسپکتر
Spectre
2015
پوستر جنگوی زنجیرگسسته
جنگوی زنجیرگسسته
Django Unchained
2012