دانلود اپلیکیشن
Ethan Hawke

Ethan Hawke

بازیگری فیلم6

پوستر تسلا دو زبانه
تسلا
Tesla
2020
پوستر ۲۴ ساعت برای زندگی
۲۴ ساعت برای زندگی
24 Hours to Live
2017
پوستر بازگشت
بازگشت
Regression
2015
پوستر روز تعلیم
روز تعلیم
Training Day
2001
پوستر قبل از طلوع آفتاب
قبل از طلوع آفتاب
Before Sunrise
1995
پوستر انجمن شاعران مرده
انجمن شاعران مرده
Dead Poets Society
1989