دانلود اپلیکیشن
Angela Yeoh

Angela Yeoh

بازیگری فیلم3

پوستر بتمن
بتمن
The Batman
2022
پوستر همه چاقوهای قدیمی
همه چاقوهای قدیمی
All the Old Knives
2022
پوستر سولو: داستانی از جنگ ستارگان
سولو: داستانی از جنگ ستارگان
Solo: A Star Wars Story
2018