دانلود اپلیکیشن
Jason Wong

Jason Wong

بازیگری فیلم4

پوستر پیمان
دو زبانه
پیمان
Guy Ritchie's The Covenant
2023
پوستر خشم مردانه
خشم مردانه
Wrath of Man
2021
پوستر آقایان
آقایان
The Gentlemen
2020
پوستر سولو: داستانی از جنگ ستارگان
سولو: داستانی از جنگ ستارگان
Solo: A Star Wars Story
2018