دانلود اپلیکیشن
David Dencik

David Dencik

بازیگری فیلم5

پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021
پوستر در انتظار بربرها
دوبله
در انتظار بربرها
Waiting for the Barbarians
2019
پوستر آدم ‌برفی
آدم ‌برفی
The Snowman
2017
پوستر بازگشت
بازگشت
Regression
2015
پوستر سرنا
سرنا
Serena
2014

بازیگری سریال2

پوستر مرد بلوطی
دو زیرنویس
مرد بلوطی
The Chestnut Man
2021
پوستر چرنوبیل
چرنوبیل
Chernobyl
2019