دانلود اپلیکیشن
Melissa Leo

Melissa Leo

بازیگری فیلم5

پوستر اندازه انتقام
اندازه انتقام
Measure of Revenge
2022
پوستر ایکوالایزر ۲
ایکوالایزر ۲
The Equalizer 2
2018
پوستر برابر کننده
برابر کننده
The Equalizer
2014
پوستر فراموشی
فراموشی
Oblivion
2013
پوستر زندانی‌ها
زندانی‌ها
Prisoners
2013

بازیگری سریال1

پوستر من می دانم که این خیلی درست است
دو زیرنویس
من می دانم که این خیلی درست است
I Know This Much Is True
2020